Att bli medlem

Vill du bli medlem?
Var och en som bekänner Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare, som därefter döps i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn, och som bejakar församlingens tro, liv och målsättning så som det uttrycks i våra stadgar är välkommen som medlem.
Den som är döpt till Kristus är döpt till gemenskap med dem som tillhör Kristus. Varje kristen är en betydelsefull pusselbit i församlingen.
Vi är alla på väg.
Ett medlemskap uttrycker en strävan att stödja varandra längs vägen och en vilja att växa i tron och användandet av de gåvor som Gud utrustat var och en med.
Som medlemmar delar vi på olika sätt ansvaret för församlingens arbete. Allt vi gör sker på frivillig grund. Det gäller också vår ekonomi. Därför har vi ingen medlemsavgift utan våra behov täcks av frivilliga gåvor.