Barn och ungdom

Vår barnverksamhet sträcker sig för barn från 2 år och uppåt. På de olika samlingarna så är det Bibelberättelse, andakt, sång och lekar.

Vi har utöver dessa grupper en konfirmandgrupp tillsammans med Equmeniakyrkan. De träffas ca 3 helger per termin. På våren blir det en resa med båten Shalom.

 

.

 

    Är du 13 år eller äldre får du vara med på Slash som vi har tillsammans med Equmeniakyrkan. Varje fredag har vi aktiviteter, andakt , lekar mm. Under höstterminen är vi i Equmeniakyrkan. Välkommen på fredagskvällar 19.30.

Under Gudstjänsten på söndagförmiddag har vi söndagsskola för de som fyllt 2 år och uppåt. Vi pysslar, leker, sjunger och lyssnar till berättelser ur Bibeln. Start 22 september 10.00.

Life är för dig som går i mellanstadiet

Vi träffas på fredagar kl 18.00-19.30. Det blir tävlingar, glasskiosk, wii, sport, musik  mm

Start fredag 26 oktober

Här hittar du Seriebibeln och lite annat kul.
Kika in här

Här hittar du ”Just de” en sida för unga
Kika in här

 

Nu kan ni se den video som togs fram för Barnfestivalen 2017. Den finns nu utlagd på YouTube och vi har dessutom skapat en egen YouTube-kanal för Barnfestivalen.       Klicka på fotot för att se videon

 

Kontaktuppgifter i Pingstkyrkans verksamhet

Vi behöver kontaktuppgifter på de barn och ungdomar vi har i vår verksamhet. Detta för att vi vid behov ska kunna nå er föräldrar och  för att kunna söka bidrag hos Kommunen och Pingst Ung,  Kommunen vill ha namn och personnummer, (ååååmmdd-xxxx). Pingst Ung vill ha namn, adress, postadress, personnummer, (ååååmmdd). De vill också ha en mailadress och mobilnummer för att skicka en förfrågan om barnet har medverkat i vår verksamhet. Vi ber er därför att fylla i nedanstående uppgifter.

Please prove you are human by selecting the Car.


Slash: William Rudolfsson Mobil: 076 353 34 44
Vips: Thomas Möller Mobil: 070 318 98 06
Söndagsskolan: Linda Möller Mobil: 073 060 23 25

Tack för ert förtroende!