Församlingen

Pingstkyrkan ligger väl synlig utmed Nissastigen, och byggdes 1990.

Pingstförsamlingen i Smålandsstenar grundades 1927 och har ca 150 medlemmar.

När församlingen bildades så var där en gnista som tändes hos många människor. Människors liv blev förvandlade. Engagemanget hos församlingen var stort. Vår önskan idag är att den iver och överlåtelse som fanns när församlingen bildades ska få finnas i vår församling framöver. Detta har under 90 år tagit sig olika uttryck. Från början genom många utposter och under senare år genom ett stort barn och ungdomsarbete som vi är mycket tacksamma över. Vi driver också en Secondhand butik som ger oss möjlighet att på olika sött hjälpa människor världen över. Till vår hjälp i arbetet har vi en vision som hjälper oss att hålla fokus och riktning.
Vi vill se en växande gemenskap som följer och formas av Jesus. Vi vill vara en gemenskap som söker det bästa för vårt samhälle och gör skillnad där vi finns. Vi vill vara med och se Guds rike breda ut sig i vårt samhälle och över hela vår jord.

 

 

 

 

 

Församlingens vision

Vår vision är:
-att vara en välkomnande och kärleksfull gemenskap för alla.
-att med Bibeln som grund,vägleda människor till tro på Jesus och till en växande relation med Honom.
-att genom all vår verksamhet sprida kunskap om kristen tro och spegla Guds kärlek till alla människor.